Smart Jet

Do naszej floty dołączył kolejny HAWKER 400XP!
Another HAWKER 400XP has joined our fleet!
Еще один HAWKER 400XP пополнил наш флот!

BEZPIECZEŃSTWO

Standardy
Bezpieczeństwo, obok Twojego komfortu i zadowolenia, to nasz priorytet. Mimo dużej elastyczności, jaka cechuje zespół SMART-JET, nie akceptujemy żadnych ustępstw, ani kompromisów w dziedzinach, które mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo wykonywanych przez nas lotów. Nasz w pełni zawodowy zespół realizuje usługi zgodnie ze wysokimi standardami wyznaczonymi przez prawo i służby lotnicze.
Doświadczenie
Nasi piloci posiadają pełne uprawnienia do wykonywania lotów pasażerskich, oraz przechodzą szereg szkoleń i treningów, pozwalających im stale aktualizować stan posiadanej wiedzy. Doświadczona załoga ze wieloletnim stażem w liniach lotniczych to gwarant bezpieczeństwa dla naszych pasażerów. To wszystko, w połączeniu z wprawnymi umiejętnościami pilotażu stanowi przejaw propagowanej w organizacji postawy SAFE & SMART.

CERTYFIKAT

Jako certyfikowany przewoźnik lotniczy posiadamy wszystkie wymagane prawem pozwolenia, w tym także koncesję upoważniającą nas do świadczenia usług w zakresie transportu lotniczego, na podstawie i w ramach posiadanego certyfikatu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości w zakresie naszej działalności – skontaktuj się bezpośrednio z nami lub Urzędem Lotnictwa Cywilnego pod numerem tel. +48 22 520 72 00.

Kopie dokumentów udostępniamy do Państwa dyspozycji.

KLUCZOWE INFORMACJE

Jeżeli otrzymałeś ofertę wykonania lotu od podmiotu , co do którego masz wątpliwości, czy funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa i pod nadzorem właściwego urzędu – sprawdź to. Korzystanie z usług ‘przewoźników’ funkcjonujących z pominięciem certyfikacji, koncesjonowania a co za tym idzie przestrzegania restrykcyjnych przepisów, może nieść ze sobą nieprzyjemne konsekwencje, zarówno dla Ciebie (np. problemy z odszkodowaniem), jak i osób realizujących w taki sposób loty.

Poniżej umieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące legalności funkcjonowania przewoźników.

AOC (ang. Air Operator’s Certificate) jest to dokument uprawniający podmiot do prowadzenia działalności w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego i/lub towarowego. Dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce dokument wydawany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie.

Podmioty, które mają zamiar realizować transport lotniczy pasażerski i/lub towarowy są zobowiązane do przejścia procesu certyfikacji przed Urzędem Lotnictwa właściwym dla Państwa, w którym podmiot jest zarejestrowany. Uzyskanie certyfikatu AOC stanowi potwierdzenie zdolności do wykonywania lotów w sposób bezpieczny, tj. zgodny z obowiązującymi przepisami, standardami i procedurami. Proces przyznawania takiego certyfikatu jest skomplikowany i czasochłonny. Obejmuje weryfikacje różnych obszarów funkcjonowania danego podmiotu , m.in.: umiejętności i możliwości zarządzania , kwalifikacji i wyszkolenia pracowników, w tym pilotów, kontrole stanu technicznego samolotów i wiele innych dziedzin. Co więcej – posiadanie przez przewoźnika lotniczego certyfikatu właściwej Władzy Lotniczej wiąże się z obowiązkiem stalego monitorowania tego podmiotu przez Nadzór lotniczy, a sam podmiot zobowiązuje do utrzymywania określonych prawem standardów w sposób trwały i ciągły, tj. w każdym czasie.

Przede wszystkim taką informacje powinieneś uzyskać od organizatora Twojego lotu. Poproś o przesłanie kopii certyfikatu AOC lub poszukaj na stronie internetowej. Dalszej weryfikacji możesz dokonać w drodze kontaktu z Urzędem Lotnictwa (ang. CAA – Civil Aviation Authority) właściwego dla kraju, w którym dany podmiot jest zarejestrowany.

Pomoc w tym zakresie uzyskasz kontaktując się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego pod numerem tel. +48 22 520 72 00.

Nie. Certyfikatem AOC powinien wykazać się każdy podmiot chcący odpłatnie wykonać lot z pasażerami na pokładzie. Nie ma znaczenia, czy jest to lot samolotowy, śmigłowcowy czy lot balonem. Certyfikat AOC jest gwarancją zachowania standardów bezpieczeństwa i przestrzegania określonych, mających zastosowanie, restrykcyjnych przepisów. Jego posiadanie przekłada się bezpośrednio na Twoje bezpieczeństwo, dlatego też bez względu na to, czy chcesz odbyć lot widokowy, czy podróż biznesową – współpracuj tylko z certyfikowanym podmiotami.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ANONIMOWEGO

Celem zgłoszenia informacji poprzez poniższy formularz jest poprawa Bezpieczeństwa w Smart Jet. Zgoszenia dokonane w ten sposób trafiają do kierownika ds. Bezpieczeństwa oraz Kierownika Odpowiedzialnego organizacji w ramach wypracowania skutecznych środków poprawy bezpieczeństwa.

Zgłaszający nie jest zobligowany do ujawnienia swojej tożsamości.

INFORMACJE DLA PASAŻERÓW

JAK SPRAWNIE PRZEJDĘ PRZEZ KONTROLĘ BEZPIECZEŃSTWA?

JAKIE SĄ ZASADY WNOSZENIA PŁYNÓW NA POKŁAD SAMOLOTU?

JAK SPRAWNIE PRZEJDĘ PRZEZ KONTROLĘ BEZPIECZEŃSTWA?

CZY W MOIM BAGAŻU NIE MA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH?

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH